L’objecte de les obres descrites en el present projecte és l’adequació d’un local en planta baixa en edifici plurifamiliar per a la nova Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).

Es tracta d’un local cèntric, proper a l’edifici consistorial i amb l’accessibilitat adequada a la seva funció. El trasllat de l’OAC permetrà millorar aquesta accessibilitat i poder disposar de la superfície necessària, condicions que no són les optimes en la seva ubicació actual a la planta baixa de l’edifici consistorial de la plaça de Catalunya.

El projecte preveu la distribució del local, que es troba sense distribuir, amb la formació de serveis sanitaris, despatx i sala de reunions així com la fusteria exterior i paviment registrable. Al exterior es preveu una actuació per fer possible l’accés sense graons.

També inclou les instal·lacions d’aigua, electricitat, climatització i les més especifiques de veu i dades.

Es preveu la distribució amb la formació de bloc de sanitaris, un despatx i una petita sala de reunions deixant la resta diàfana. Els tancaments del despatx i la sala seran vidriats per tal de permetre la màxima transparència aprofitant el fet de disposar d’il·luminació tan per la façana a carrer com al pati interior d’illa. El paviment serà amb terra tècnic registrable.

L’entrada a l’Oficina serà pel carrer de Rubió i Ors, on és possible l’accés accessible amb un mínim d’obres a l’espai exterior descobert. Es preveu un doble tancament als efectes de minimitzar pèrdues d’energia de climatització.

L’espai destinat al públic serà longitudinal al carrer de Rafael de Casanova, paral·lel al tancament de vidre de façana i amb vistes a la plaça del Pati del Palau. L’atenció es farà amb taules a manera de taulell baix darrera les quals es situa la distribució descrita i l’espai de treball intern. El cel ras, de plaques registrables adoptarà diferents alçades per remarcar l’espai per al públic de l’espai intern.

 

foto-molins2

Més informació al enllaç :  http://www.molinsderei.cat/actualitat/noticies/comencen-les-obres-de-la-nova-oficina-d2019atencio-ciutadana