Skip to Content

Recent Posts by Sergio

Fuentes y Ariza realiza un trabajo de restauración de los Fortines de Mataró

 

Mataró ha decidido reconocer los fortines o búnkeres construidos durante la Guerra Civil en el litoral de la ciudad, recuperados actualmente por iniciativa de la Comissió de la Memòria Històrica de la Gent Gran. El acto de reconocimiento tendrá lugar este sábado 1 de diciembre a las 12 del mediodía, durante el cual se presentará la nueva señalización de los búnkeres.

Nuestro trabajo en este acontecimiento ha sido la cimentación, elaboración de la chapa corten y la confección del vinilo para el cartel.

 

Enlaces a la noticias:

Mataró.cat

ElPeriódico.com

READ MORE

Obres Seu del Districte Eixample Aj. Barcelona

 

IMG_9844IMG_9841

L’edifici de la Seu del Districte de l’Eixample, data de l’any 1893 i va ser dissenyat
per l’arquitecte municipal Pere Falqués. És d’estil neo-medievalista amb moltes
referències gòtiques, com les tres arcades ogivals del vestíbul o l’ornamentació de
les obertures del balcó principal. Són de gran interès les reixes de ferro del
xamfrà. Originalment, la façana estava coronada per un pinacle metàl·lic que ja no
existeix. Modernament, l’edifici va ser objecte d’una primera reforma els anys
1986-1989 i una posterior al 1993-1995.
En l’actualitat, l’edifici està horitzontalment dividit en cinc plantes situades pel
damunt de la rasant del carrer: Plantes baixa, altell i pisos primer, segon i tercer.
El terrat conforma una coberta plana transitable en la que s’ubiquen les unitats
compressores de la instal·lació de climatització. L’accés a l’interior es realitza pel
xamfrà d’orientació sud entre els carrers d’Aragó i Bruc.
Administrativament, la Seu és l’eix central de tot el conjunt d’edificis destinats a
albergar els diferents equipaments i serveis municipals del Districte de l’Eixample
i, com a cap i casal del Districte, alberga, entre d’altres, les oficines de la
Regidoria, Presidència i Gerència, així com els departaments de llicències,
inspecció, comunicació i els serveis jurídics.
Com a edifici, la Seu disposa, com a elements de comunicació vertical, dos nuclis
d’escala independents i un ascensor per a tota l’alçada de l’immoble, més una
scala noble que uneix el vestíbul de planta baixa amb la sala d’actes de la planta
altell, així com petits patis per al pas de les instal·lacions. Horitzontalment, a totes
les plantes hi ha espais d’ús comú com són: distribuïdors, passadissos, serveis
higiènics i cambres tècniques i a més d’aquests àmbits, la distribució de l’edifici
per usos i plantes es la següent:
– Planta baixa: Vestíbul d’accés principal, àrees d’administració i de promoció
econòmica, sales d’espera i d’atenció al públic, i despatxos de “Barcelona Activa” i
del “Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades” (SOAPI).
– Planta altell: Departaments de via pública i de comunicació.
– Planta primera: Sala d’actes i les oficines i despatxos de Regidoria, Presidència i
Gerència.
– Planta segona: Departaments d’administració, jurídic i de patrimoni, i despatxos
dels caps de divisió i dels departaments d’administració, jurídic i serveis.
– Planta tercera: Office-menjador i zones 1, 2 i 3 dels departaments de llicències i
inspecció.

READ MORE

Restaurant La Casanova, Montesquiu

c42b4183-d342-44a5-a7e6-05456ced7cca4b01e062-bd4b-4f00-9dfa-7e4e8c5fbf0774be7c2c-63d4-46f8-a7f9-e66b4f0ecb72f945e6db-3e03-4509-ad89-3924d87b8b59

Trabajos realizados :

Nueva Cubierta, Instalación ascensor panorámico, nuevo comedor, instalación de ventilación y calefacción,

READ MORE

Biblioteca de Can Manyer, en Vilassar de dalt

Entrar por primera vez a la nueva “Biblioteca de Can Manyer” y subir la primera planta, garantiza una sorpresa cromática sin precedentes: un festival de luz y color que enfoca al suelo y que difícilmente nos dejará indiferentes.

READ MORE

Sustitución Equipo Climatización

2017-11-17-PHOTO-00000005 2017-11-17-PHOTO-00000018 IMG_6682 IMG_6683

Consiste en el desmontado del actual equipo de refrigeración, desmontado de viejas
canalizaciones de conductos de aire, limpieza y preparación de las conexiones y retirada de las
instalaciones de electricidad obsoletas. Descenso del equipo principal desde la cubierta a la calle
Paseo Colón, por medio de camión – grúa telescópica.
Suministro, elevación e instalación, por el mismo método de elevación que el descenso, del
nuevo equipo de sistema de refrigeración para las instalaciones de transmisiones del CECOM-
3000, con una potencia frigorífica de 30.2 KW y una potencia calorífica de 31.8 KW, con un peso
aproximado de 574 kg. Con carga de gas refrigerante HFC410A con un peso de 9.2 kg y un nivel
sonoro de trabajo de 52 dB.
El equipo integra una plataforma de control electrónico remoto que permite el control completo. Se
puede controlar la condensación, la gestión de descarche y el control de rotación de los
compresores.
Nueva instalación eléctrica y nuevos conductos de plancha galvanizada con aislamiento acústico y
térmico en canalizaciones de aire.
El equipo está construido en mueble de chapa de acero galvanizado con pintura de poliéster con
tratamiento térmico para conseguir alta resistencia mecánica y a la corrosión.

READ MORE

 

Recent Comments by Sergio

    No comments by Sergio